Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är en form av sparande som oftast erbjuds av försäkringsbolag. Normalt sett går det att välja mellan att antingen själv besluta om vad försäkringen ska innehålla för värdepapper eller att överlåta detta till bolaget man har kapitalförsäkringen hos.

Det som är viktigt med en kapitalförsäkring är att för den gäller andra skatteregler än vad som är fallet vid vanligt sparande. En kapitalförsäkring belastas med en viss procents skatt på hela innehavet varje år medan annat finansiellt sparande normalt endast belastas på de vinster som realiserats från sparandet.

Bindningstid för kapitalförsäkringar

För kapitalförsäkringar finns det en så kallad bindningstid. Detta betyder att pengarna du placerat inte kan tas ut ur försäkringen under bindningstiden. Detta är mycket viktigt att komma ihåg när man tecknar en kapitalförsäkring, pengarna går inte att disponera fritt när de är bundna i en kapitalförsäkring, man kan endast ta ut pengarna mot att man betalar en avgift som kan vara ganska hög.

Det går att binda kapitalet i en kapitalförsäkring på mellan en månad och hela vägen upp till femton år. Bindningstiden bestäms av spararen utifrån de villkor som bolaget som säljer kapitalförsäkringstjänster erbjuder.

När bindningstiden för en kapitalförsäkring är över kan man välja mellan att ta ut hela beloppet på en gång eller få utbetalningar månadsvis. Kapitalförsäkringar har numera tagit över mycket av den roll de tidigare så populära pensionsförsäkringarna hade.

Vanliga villkor för kapitalförsäkringar

Det finns väldigt många olika typer av kapitalförsäkringar på marknaden och de har alla sina speciella villkor. Det är därför mycket viktigt att konsumenten inte tar något för givet utan istället läser avtalen mycket noggrant. Om konsumenten gör det så minskar risken väldigt mycket för att konsumentens förväntningar inte ska bli infriade.

Olika typer av kapitalförsäkringar

Det finns ett antal vanliga typer av kapitalförsäkringar. Skillnaderna handlar till exempel om sparade med eller utan garanti.

Fondförsäkring
Om en person tecknar en fondförsäkring så kan han eller hon välja mellan de olika fonder som försäkringsbolaget erbjuder. Detta gör att du till exempel kan välja risknivå på din kapitalförsäkring själv. En fondförsäkring innebär en risk med kapitalförsäkringen så det är inte säkert att spararen får tillbaka det investerade kapitalet.

Traditionell försäkring
I en traditionell kapitalförsäkring finns det något slags garanti för att det placerade kapitalet som inte finns i en fondförsäkring

Det rekommenderas alltid att den som överväger att placera läser på mycket själv innan han eller hon investerar i en kapitalförsäkring.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här