Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Immateriell tillgång

Begreppet ”immateriell tillgång” kan många gånger vara lite svårt att förstå. Det kanske inte är så konstigt eftersom själva ordet ”immateriell” är lite ovanligt i språket och det som ”immateriell” syftar på är inte fysiska föremål utan abstrakta tillgångar.

Immateriella tillgångar är dock en viktig del inom företagande och samhällsekonomi och allteftersom ekonomin blir alltmer raffinerad har immateriella tillgångar blivit allt viktigare, inte minst när stora delar av den ekonomiska aktiviteten flyttar till internet.

Det är viktigt att klargöra att en immateriell tillgång inte är ett fysiskt föremål utan rättigheter av olika slag, kontrakt, goodwill, patent med mera som har ett värde för ett företag utan att vara just ett fysiskt föremål.

Några exempel på immateriella tillgångar
Det finns många typer av immateriella tillgångar. Nedan följer några exempel på vanliga typer av immateriella tillgångar:

  • Licensrättigheter
  • Patent
  • Goodwill
  • Mönster
  • Varumärken
  • Upphovsrätt
  • Franchiseavtal

Betydelsen av immateriella tillgångar

Det går inte att underskatta betydelsen av immateriella tillgångar i dagens ekonomi. När ekonomin blir alltmer fokuserad på kunskaper så blir de immateriella tillgångarnas andel av den totala summan tillgångar också större. Fler och fler företag bedriver idag forskningsprojekt med olika inriktningar och alla dessa forskningsprojekt kommer med största sannolikhet att leda till att olika typer av immateriella tillgångar uppstår i form av till exempel patent av olika sorter.

En annan viktig del av ekonomin är den del som handlar om underhållning. Underhållning är till en mycket stor del beroende av immateriella tillgångar. Dessa immateriella tillgångar är först och främst upphovsrätter. Det kan till exempel vara rättigheterna till en film, TV-program, musik med mera. Dessa rättigheter kan ha enorma värden eftersom de mycket enkelt kan distribueras över hela världen genom internet.

Framtiden för immateriella tillgångar

Framtiden för immateriella tillgångar ser mycket ljus ut. Vi kan förvänta oss att andelen immateriella tillgångar kommer att öka i ekonomin i stort. Den alltmer kunskapsorienterade ekonomin kommer att medföra att det framställs fler och fler tillgångar som är just immateriella.

När immateriella tillgångar ökar som andel av den totala ekonomin kommer vi också helt säkert se en tillväxt i de branscher som har som affärsidé att arbeta med tjänster som rör immateriella tillgångar. Det kan till exempel vara jurister som arbetar med att registrera upphovsrätter och patent samt jurister och andra som arbetar med att försvara immateriella tillgångar mot olika typer av intrång, vilket vi redan sett många exempel på.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här