Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Hobbyverksamhet

Inom företagande kan det ibland vara svårt att dra gränsen mellan vad som är en hobbyverksamhet och vad som är företagande. Ett exempel som är lätt att förstå är när den väldigt aktive svampplockaren säljer några av de svampar som han eller hon plockat. Om han eller hon bara säljer till ett par personer och dessa affärer bara äger rum under en enda vecka tidigt på hösten; är det då ett företag som svampplockaren driver eller är det bara en hobby?

Vinstintresse från verksamheten

Ett av de viktigaste kriterierna för att avgöra om en verksamhet är en hobby eller inte är om verksamheten drivs i syfte att tjäna pengar eller inte. Det är viktigt att här notera ordet ”syfte”. Detta innebär att hobbyföretagaren visst kan tjäna pengar på sin hobby men det är först om det är detta som är syftet med verksamheten som den inte längre klassas som en hobby.

 

Aktivitetsnivå och hobbyverksamhet

Ett annat viktigt kriterium för om en verksamhet ska klassas som en hobby eller inte är på vilken nivå av aktivitet som verksamheten drivs. En person som har en vanlig anställning och endast bedriver en verksamhet som han eller hon tjänar lite pengar på bedriver enligt lagstiftaren en hobbyverksamhet och inte ett företag.

Sammanfattning – Hobbyverksamhet
Några exempel på hobbyverksamheter är:

  • Hemslöjd
  • Biodling
  • Trädgårdsodling Djuruppfödning
  • Jakt
  • Fiske
  • Hästsport
  • Kulturell verksamhet

Några exempel på kriterier för hobbyverksamhet är:

  • Verksamheten utövas på fritiden
  • Den är inte en persons huvudsakliga försörjning
  • Den saknar vinstsyfte

Om en verksamhet klassas som hobbyverksamhet finns det inget tvång på korrekt redovisning och bokföring men det finns en skyldighet att föra anteckningar om verksamheten, för att kunna avgöra om det är en hobby eller inte. Anteckningar, kvitton, räkningar med mera ska alltså sparas.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här