Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

God redovisningssed

Den som driver ett företag har en hel del regler och konventioner att följa. Det är verkligen inte bara att kräva in betalt för sina varor eller tjänster och sedan samla ihop pengarna i en skokartong.

Det är tvärtom, de pengar man får in i företaget ska väldigt noggrant redovisas i räkenskaperna tillsammans med de pengar man betalar ut, de pengar man samlar på sig och de pengar som man fått in genom att externa aktörer investerat i företaget eller lånat det pengar. Alla dessa aktiviteter som beskrivs ovan ingår i det som kallas ”god redovisningssed”.

Vedertagen praxis för god redovisningssed

Vad som är god redovisningssed finns beskrivet i en mängd utredningar, rättsfall och annat material som har ringat in det som vi kallar för ”vedertagen praxis”. Basen är för vad som anses vara praxis anges dock i ett antal lagar som stadgar hur ett företag ska sköta sin redovisning. Bokföringsnämnden är den organisation som har som ett av sina åtaganden att kontinuerligt följa upp vad som är god redovisningssed.

Lagar om god redovisningssed

Det är inte helt och hållet stadgat i årsredovisningslagen och bokföringslagen hur ett bolags redovisning ska skötas. De mer specifika tillvägagångssätten har lagstiftaren lagt ut till bokföringsnämnden, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer som också tar del av de internationella standarder som sätts av ”International Accounting Standards Board”.

SRF och FAR är de organisationer som arbetar på det system av normer som utgör grunden för det vi kallar för god redovisningssed, vilket i sin tur utgör grunden för hur bolag sköter sin redovisning i Sverige.

Kontroll av redovisningsseden

När räkenskapsåret är slut och årsredovisningen granskats av revisorer, som kontrollerar att allt skötts på rätt sätt vid bokföringen så är det detta som utgör grunden för om bolagets räkenskaper skötts enligt god redovisningssed. Om god redovisningssed inte följts kan bolagets huvudmän tvingas betala böter, få näringsförbud eller till och med fängelse.

Anledningar till att redovisning är viktigt

Bland företagare hörs ofta röster som gör gällande att staten ålägger dem en massa göromål, som till exempel redovisning, som inte hjälper deras affärsverksamhet utan istället innebär en belastning som tar både tid och pengar att sköta på rätt sätt. Men det ska i detta sammanhang klargöras att även företagaren tjänar mycket på att sköta redovisningen på ett korrekt sätt eftersom det då går att förstå hur företaget fungerar och det gör det möjligt att undvika problem.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här