Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Genomsnittsmetoden

Genomsnittsmetoden är ett sätt att värdera värdepapper i samband med att man deklarerar. Genomsnittsmetoden är en metod för att värdera aktier och mycket praktisk om man till exempel köpt samma aktie vid ett flertal tillfällen under ett år.

Man räknar då ut hur mycket man betalat för ett visst antal aktier i ett visst företag under ett år och dividerar det med antalet aktier man köpt i det bolaget under året. Det värde man då får använder man som anskaffningsvärde för aktierna i det bolaget.

Detta är en enklare metod för att räkna fram anskaffningsvärde än vad det är att räkna ut vad man betalde för varje enskild aktie vid varje tillfälle då man köpte den aktien.

Detta är särskilt fallet om man gjort ett väldigt stort antal transaktioner med aktier i ett visst företag.

Om man inte vill använda genomsnittsmetoden kan man istället använda den så kallade schablonmetoden.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här