Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Franchise

Det är väldigt vanligt att man hör ordet franchise nämnas i samband med att affärsverksamhet diskuteras. Ordet franchise har nästan lite glamour över sig och det är inte sällan som franchiseföretag uppfattas som en mycket god möjlighet att tjäna snabba pengar.

Detta må vara sant i en viss omfattning och det är väl därför som franchise blivit ett så populärt sätt att expandera företag snabbt. Men det finns fler saker som gör franchise till ett så framgångsrikt sätt att göra affärer.

Varför används franchisesystem?

Franchise system används av flera skäl. Ett av de viktigaste är att det är ett bra sätt för den som startat ett företag att dela upp ansvaret mellan sig själv och den som driver de faktiska verksamheterna på marknaden. Franchise är ett bra sätt för båda parter att balansera sina intressen och sitt ansvar respektive.

Nyttan för franchisetagaren

När det gäller de aktörer som deltar i ett franchiseavtal så pratar man om franchisetagaren och franchisegivaren. Franchisetagaren är här den som ingått ett avtal om att driva till exempel en restaurang, butik eller annan verksamhet som en franchise. Denne person har köpt rättigheterna till detta koncept inom ett visst område och fått tillgång till allt det material som krävs för att framgångsrikt kunna driva denna butik, restaurang etc.

Den investering i pengar och tid som franchisetagaren har gjort beror på vilken typ av koncept som denne köpt in sig i. Om franchisetagaren kommer att bli framgångsrik eller ej beror väldigt mycket på hur bra han eller hon implementerar franchisekonceptet. Det är vanligtvis mycket hårt arbete som krävs, framför allt när verksamheten lanseras.

Nyttan för franchisegivaren

För den som skapat franchisekonceptet finns det ett antal nyttor med att ingå avtal med franchisetagare i syfte att dessa ska driva verksamheten på olika platser. Men det finns också ett antal utmaningar med att ge ut franchiserättigheter.

Den främsta nyttan med att använda ett franchisesystem för den som utvecklat ett affärskoncept är att denne kan expandera snabbare eftersom franchisetagarna är de som investerar i att öppna nya verksamheter lokalt. Detta sätt att finansiera expansion är mycket billigt för franchisegivaren, även om det sker till priset av att behöva dela vinsterna med franchisetagarna.

En av utmaningarna för franchisegivarna är att faktiskt få franchisegivarna att följa affärskonceptet till punkt och pricka. De delar som handlar om att följa affärskonceptet som det beskrivs i en franchisemanual brukar vara de som tar upp allra mest plats i ett franchisekontrakt. Det är en stor utmaning för franchisegivare att få franchisetagarna att följa konceptet och det är en lika stor utmaning att bestraffa dem som inte gör det. Därför brukar franchiseavtal innehålla klausuler om bestraffning om franchisetagaren inte följer konceptet.

Franchiseportaler

För den som vill lära sig mer om franchising så finns det ett antal mycket stora och välbesökta franchiseportaler på internet där man kan lära sig mer om hur det fungerar att vara, framförallt, franchisetagare. Där presenteras också framgångsrika franchisekoncept som man kan teckna avtal om. Det går också att lista franchisekoncept på dessa sajter.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här