Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Förvaltningsberättelse

En förvaltningsberättelse är en obligatorisk del av ett företags årsredovisning. Förvaltningsberättelsen är ett dokument där företagets styrelse redogör för vad företaget presterat under året, varför de gjort detta och på vilket sätt de gjort det.
Formalia kring en förvaltningsberättelse
Det finns en del formalia kring en förvaltningsberättelse. Några exempel på vad en förvaltningsberättelse måste innehålla är:

  • Namn på kommunen där företaget har sitt säte
  • Inom vilket område företaget bedriver verksamhet
  • En korrekt beskrivelse i ord om hur företaget utvecklats under året, denna berättelse är ett viktigt komplement till alla siffror i årsberättelsen som i övrigt beskriver ett företags utveckling
  • En förklaring av företagets resultat som det presenterades i resultat- och balansräkningen
  • En närmare beskrivning av de noter som använts i resultat- och balansräkningen
  • Hur företaget avser att disponera företagets vinst eller förlust
  • Planer för företaget under det kommande året eller åren

Väldigt ofta ska en förvaltningsberättelse innehålla mycket mer information än den som listas ovan. Det är därför av vikt att den som upprättar en förvaltningsberättelse är noga med hur det görs. Det är av denna anledning som revisorer anlitas i av bolag.

Mer information om förvaltningsberättelser finns att få hos Bolagsverket.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här