Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Förmånsbeskattning

Förmånsbeskattning är något som det ofta talas om men vad betyder det egentligen och vilken inverkan har det på den som blir förmånsbeskattad.

Förmånsbeskattning innebär att en förmån som en person har kopplat till en anställning beskattas som lön. Den absolut vanligaste förmånen som anställda har är att de har en tjänstebil. Att till exempel en säljare som reser mycket i tjänsten har en tjänstebil är det nog ingen som tycker är konstigt. Det är när denne säljare tar med familjen på semester i samma bil som staten tycker att detta är konsumtion som borde ha skett med medel som beskattats. Det är här som förmånsbeskattning kommer in i bilden.

Varför finns det förmånsbeskattning?

I Sverige finns det en tradition av mycket höga skatter på arbete. Dessa höga skatter gjorde att arbetstagare ofta tyckte det var intressant att få betalt med varor, tjänster och andra förmåner istället eftersom dessa förmåner inte beskattades som inkomst av tjänst.

När detta bruk att ta ut varor, tjänster och andra förmåner från företaget ökade i omfattning tyckte staten att dessa förmåner skulle likställas och beskattas som lön. Det är detta som är bakgrunden till förmånsbeskattningen, vilken gjort uttag av förmåner mindre intressant.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här