Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Företagsrekonstruktion

 

Företagande är ofta en krävande uppgift. Det är mycket som ska fungera tillsammans för att det företag som man driver ska vara framgångsrikt och lönsamt. Det krävs hårt arbete för att nå de uppsatta målen.

Det är dock inte alltid som man lyckas nå de mål som är satta för verksamheten. Det kan vara svårt att förstå varför det händer men om man inte lyckas med sin verksamhet så behövs det nytt kapital i rörelsen, om man inte får in det kapital som krävs kommer företaget att gå i konkurs. Konkurs är det tillstånd då ett företag inte kan betala sina räkningar och hela det egna kapitalet är förbrukat. Det är i en sådan situation som man ibland försöker åstadkomma en företagsrekonstruktion.

Moment i en företagsrekonstruktion

För att kunna göra en företagsrekonstruktion måste man ansöka om det i en domstol eftersom en rekonstruktion innebär att man kommer undan en konkurs. För att få göra en rekonstruktion måste det finnas en reell chans att företaget kan överleva på egna ben efter rekonstruktionen. Domstolen utser om rekonstruktion godkänns en rekonstruktör som är den som kommer att genomföra företagsrekonstruktionen.

Under den tid som företagsrekonstruktionen pågår får företagets fordringsägare inte kräva sin rätt på företaget och en utmätning av företagets tillgångar får inte ske.

Önskat resultat från en företagsrekonstruktion

Det är som sagt endast företag där det finns en förhoppning om framtida framgång som bör genomgå en företagsrekonstruktion. De resultat som man önskar i en företagsrekonstruktion kan bland andra vara:

  • Minskade kostnader för företagets lån
  • Omförhandlade hyror för företagets lokaler för att få bättre villkor
  • Förlängda kredittider från leverantörer
  • Uppsägningar av personal för ökad produktivitet

Det ligger ofta i leverantörernas, hyresvärdars, bankers och personalens intresse att positivt delta i en företagsrekonstruktion eftersom en konkurs kan bli dyr för dem.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här