Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Företagsförvärv

Ett företagsförvärv är den transaktion som äger rum när ett företag byter ägare genom att företaget blir uppköpt. Ordet förvärv betyder just ”uppköp”. Från företagets egna ägares perspektiv är det en försäljning det handlar om.

Många företag och investerare har just företagsförvärv som strategi för att få bättre förräntning på sina pengar. Företag ser förvärv som en möjlighet att nå en större marknad samt nå större skalfördelar medan investerare ofta ser ett förvärv som en god idé för att de tror att de kan göra ett bättre jobb som ägare än den tidigare gruppen ägare.

Vissa företag gör också förvärv för att komma åt ny teknik eller som ett led till att undvika administrativt krångel för att komma in på en ny marknad.
Vad är viktigt att ha i åtanke vid företagsförvärv?
Det finns några saker som är viktiga att komma ihåg när man genomför ett företagsförvärv:

  • Var noga med att granska det företag som är föremål för förvärvet
  • Kontrollera bokföringen innan förvärvet genomförs
  • Följ upp alla patent, immaterialrätter och annat som företaget säger sig ha
  • Undersök om alla avtal med kunder som sägs finnas verkligen finns
  • Sök efter pensionsavtal som kan vara dyra

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här