Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Fordonsskatt

En fordonsskatt är precis som det låter – en skatt på fordon. Fordonsskatter löper normalt per år och de förfaller vid lite olika tidpunkter beroende på när fordonet registrerats på en viss ägare. Att köra med ett obeskattat fordon räknas som ett brott på en högre nivå än till exempel fortkörning och felparkering.

Fordonsskatter tas ut på alla registrerade fordon. Med registrerad betyder att det finns någon typ av märkning på fordonet, oftast en registreringsskylt. Det tas också ut båtskatter men de är av en lite annorlunda typ.

Varför tas fordonsskatt ut?

Fordonsskatter tas, precis som alla andra skatter, ut för att finansiera offentlig verksamhet. Den officiella förklaringen för varför fordonsskatter tas ut är att det kostar stora pengar att bygga och underhålla vägnätet och därför ska de som belastar vägnätet, det vill säga fordon, vara med och betala för vägnätet.

Huruvida detta stämmer med verkligheten är däremot högst oklart. Det är inte sällan som det påpekas att vägnätet kostar mer än vad som tas ut i fordonsskatt men lika ofta framhålls det orättvisa i att till exempel alla bilägare betalar fordonsskatt även om vissa kör mycket mer än andra.

Det skulle dock vara mycket svårt att ta ut en skatt på fordon beroende på hur mycket de körs på vägarna. Då borde man istället ta ut vägtullar för att finansiera vägnätet men då skulle det istället uppstå en debatt om varför man ska betala vägtullar för vägar som man inte använder, det är trots allt klart att många av de svenska vägarna inte är kommersiellt hållbara då de används av relativt få fordon.

Hur beräknas fordonsskatt?

Fordonsskatt beräknas utifrån värdet på fordonet samt dess prestanda. I begreppet prestanda ingår hur mycket ett fordon kan lasta och vilken totalvikt det har. Även på denna punkt debatteras det mycket om rättvisa.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här