Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Fond

Det är mycket vanligt att man pratar om fonder i samband med affärsliv och även privatliv men vad är egentligen en fond? En fond kan beskrivas som en ansamling pengar som man har satt undan för ett särskilt ändamål.

Vilket ändamålet med en fond är beror förstås på innehavaren. Det vanligaste ändamålet med fonder är att man har satt in pengar i en fond för att denna fond ska investera i företag eller andra typer av tillgångar. Det vanliga är att det är en eller flera privatpersoner som tillsammans äger en fond och att fonden har som syfte att investera i olika företag.

Men det är också relativt vanligt att privatpersoner samlar egna tillgångar i fonder och bestämmer att avkastningen från en sådan fond ska gå till ägarens efterlevande. Detta tillvägagångssätt används ofta för att skydda kapital från efterlevandes eventuellt dåliga vanor.

Varför har man fonder?

Frågan om varför man har fonder återkommer med jämna mellanrum. Anledningen till att man har fonder är oftast att man vill hålla ett visst kapital avskilt från annat kapital. Att man väljer ett sådant tillvägagångssätt har flera skäl:

  • Man vill låta fonden beskattas för sig
  • Ägarna till fonden har blivit garanterade att kapitalet i fonden ska användas på ett visst sätt och de vill kunna kontrollera att så är fallet
  • Den som administrerar en fond kan tillsammans med ägarna till fonden bestämma att eventuell direktavkastning från det kapital som finns i fonden ska återinvesteras i fonden eller delas ut till ägarna. Detta är återigen ett exempel på hur villkor för en fond kan konstrueras
  • En fond kan ha ett visst slutdatum vilket kan vara en del av fondavtalet. Med ett slutdatum så vet ägarna av fonden exakt när de kommer att få tillbaka sitt investerade kapital, eller i alla fall den delen av kapitalet som finns kvar

Hur sköter man en fond?

Hur en fond sköts beror återigen på hur de som grundat fonden har satt upp avtalet när de presenterat prospektet för ägarna. Det normala är dock att en fond sköts av de som skapat fonden. Dessa personer har att förvalta kapitalet i fonden på ett sätt som är strikt förenligt med de regler för fonden som finns i fondens stadgar. De är i detta sammanhang inte heller ovanligt att en fond har egna revisorer som granska hur en fond sköts för att försäkra ägarna av fonden att allting går rätt till. Även staten är intresserad av denna revision eftersom staten vill kunna beskatta fonden.

Hur beskattas en fond?

En fond beskattas på olika sätt beroende på vad som är mest förmånligt för såväl staten som ägarna av fonden. Ibland beskattas hela kapitalet medan det i andra fall endast är avkastningen som beskattas, då med en högre procentsats. Det varierar också hur kostnaderna för förvaltningen av fonden kan dras av från eventuell beskattning av kapitalet eller avkastningen.

Slutligen varierar det också hur uttag ur fonden av ägarna till fonden under fondens löptid, eller när fonden avslutas, ska beskattas.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här