Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Fastighetsskatt

Att betala skatt på fastigheter är en av de äldsta former av taxering som finns. Detta beror på att fastigheter är omöjliga att gömma undan. Det är också relativt lätt att uppskatta värdet på fastigheter utifrån hur mycket en potentiell köpare skulle vara villig att betala för fastigheten. I äldre tider var också innehav av fastigheter basen för nästan all ekonomisk aktivitet.

Idag brukar man säga att fastighetsskatt är en av de bästa formerna av taxering sett från lagstiftarens perspektiv eftersom fastigheter aldrig flyttar utomlands, vilket mycket av det mer rörliga kapitalet skulle göra om det beskattades för mycket. Detta gör fastighetsskatten till en av de mer populära skatterna bland regeringar världen över.

Fastighetsskatten omdebatterad

Fastighetsskatten har varit mycket impopulär i Sverige genom tiderna. Det har ansetts mycket orättvist att man ska betala skatt två gånger på samma pengar. Dels när man tjänar in pengar dels när man har omsatt dem i form av en fastighetsskatt.

Det har också ansetts rent ovärdigt att personer som till exempel änkor som äger ett hus som hon skaffat tillsammans med sin make ska betala en fastighetsskatt som är större än vad hon klarar av. Med en äldre väljargrupp som vuxit kan detta argument ha varit en av de främsta anledningarna till att fastighetsskatten till slut avskaffades för privatpersoner och istället ersattes med fastighetsavgiften, som också innehåller en spärr för hur mycket pensionärer ska tvingas betala.

Hur beräknas fastighetsskatt?

Idag betalas fastighetsskatt endast på kommersiella fastigheter. Fastighetsskatten beräknas som ett procenttal på det som kallas taxeringsvärdet. Taxeringsvärdet i sin tur styrs av hur välutrustad, ny, dyr etc. som fastigheten är.

Själva beräkningen av fastighetsskatten som ska betalas på en fastighet är ganska komplicerat och beror på en mängd faktorer där en av de viktigaste är vad fastigheten exakt används till. Det är stor skillnad på till exempel produktiv eller oproduktiv mark. Det finns också stora skillnader om en fastighet till exempel används som sjukhus eller annan inrättning som räknas som mer allmännyttig.

Framtiden för fastighetsskatten

Framtiden för fastighetsskatten kommer nog att fortsätta att debatteras. Det folkliga missnöjet med skatten kommer helt säkert att vara fortsatt stor men för staten är det mycket viktigt att kunna finansiera sin verksamhet på ett förutsebart sätt och fastighetsskatter är till sin natur mycket förutsebara.

Vi har därför ingen anledning alls att förvänta oss att fastighetsskatten skulle minska i omfattning eller försvinna överhuvudtaget. Den är för viktig.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här