Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Fastighetsavgift

Den som äger en fastighet ska betala en fastighetsavgift varje år. Fastighetsavgiften ska betalas på alla typer av fastigheter; småhus, sommarstugor, lantbruk, kommersiella fastigheter med flera. Även obebyggda tomter avsedda för villor belastas med fastighetsavgifter.

Fastighetsavgiften ersatte fastighetsskatten 2008 och den har också en inbyggd mekanism som gör att nybyggda fastigheter är befriade från fastighetsavgift under ett visst antal år. Detta är en regel som lagstiftaren infört för att stimulera nybyggnad av bostäder.

Fastighetsavgiften är en kommunal avgift. Att den kallas för avgift är egentligen missvisande då den i alla stycken är en skatt på egendom. Lagstiftaren vill kanske få det att framstå som om fastighetsskatten helt avskaffats?

Fastigheter som inte är bostadsfastigheter ska även efter reformen 2008 betala fastighetsskatt till staten.

Hur stor är fastighetsavgiften?

Storleken på fastighetsavgiften beror på taxeringsvärdet på fastigheten. Taxeringsvärdet på fastigheten styrs i sin tur av standarden på fastigheten samt marknadsvärdet på fastigheten.

För 2020 är den maximala fastighetsavgiften på småhus 8,049 kronor. Pensionärer är skyddade för överavgifter och betalar maximalt fyra procent av sina inkomster i fastighetsavgift. Denna begränsning infördes för att skydda de som betalat av ett hus men har en mycket liten pension så att de slipper sälja sina hus.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här