Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Engångsskatt

Engångsskatt är en skatt som du behöver betala på enskilda belopp som betalas till dig från arbetsgivare på en oregelbunden basis. Vanliga exempel som är belagda med engångsskatt är bonusar och semesterersättning. Själva skatten ska bokföras och betalas in till Skatteverket av arbetsgivaren precis som med den ordinarie lönen. Det är alltså ett arbete som utförts som är utöver dina vanliga eller normala arbetsuppgifter, extra arbete eller som ej sker på regelbunden basis. Vid vanlig månadslön betalas ingen engångsskatt.

Engångsskattens storlek

Storleken på skatten är beroende av storleken på beloppet, desto högre belopp desto högre skatt. På upp till ungefär 19 000 SEK behöver ingen engångsskatt betalas. Hur hög skatten är efter detta belopp varierar och bör kollas upp på Skatteverkets hemsida då det ändras från år till år. Där finns de senast uppdaterade uppgifterna för dig som arbetsgivare för att veta hur mycket skatt du ska dra av.

Ofta väljer en arbetsgivare att betala ut ett engångsbelopp i samband med den ordinarie lönen till arbetstagaren. Då behöver arbetsgivaren dra två olika skatter, en för den ordinarie lönen och en för engångsbeloppet.

Engångsskatt i speciella fall

Om en arbetstagare behöver betala ut lön efter avslutad anställning, tex. I form av en bonus som betalas ut efter att den anställde slutat, ska den beskattas enligt tabellen för engångsskatt om utbetalningen sker samma år. Sker den följande år eller senare beskattas den med 30 %.

Arbetstagare eller pensionär

För engångsskatt finns två skattetabeller att följa, en för personer som har sin huvudsakliga inkomst från arbete i form av månadslön och den andra för personer som har sin inkomst från pension eller liknande. Skattesatsen varierar något mellan arbetstagare och pensionärer vilket kan ses på skatteverkets hemsida där aktuella skattesatser för de två grupperna finns angivna.

Engångsbelopp och skatten på beloppet ska precis som med vanlig lön finnas med på den anställdes lönespecifikation (eller i samband med att kontrolluppgifter skickas ut) där det tydligt anges summan och källan till engångsbeloppet (en bonus exempelvis). För arbetsgivare är det mycket viktigt att detta tydligt framgår då både arbetsgivaren och arbetstagaren kan behöva ha tillgång till informationen framöver eller vid deklarationen.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här