Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Ekonomisk förening

 

En ekonomisk förening är en företagsform som är till för att gynna föreningens medlemmar. Kravet för att klassas som en ekonomisk förening är att det ska vara minst tre personer i föreningen och att det sker någon form av ekonomiskt utbyte. Medlemmarna i föreningen kan vara konsumenter, leverantörer eller användare. De behöver ha en koppling till föreningen på något sätt.

Exempel på ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och kooperativa organisationer. Föreningen ska precis som för ett aktiebolag företrädas av en styrelse samt ha en revisor.

Skillnaden mot ett aktiebolag är bland annat att det inte finns krav på startkapital om 50 000 SEK och att varje medlem måste gå in med ett insatskapital i föreningen. Kraven på revisorn är inte lika strikta heller, det räcker enligt lagen att “han eller hon är kunnig för sitt uppdrag”. Likt ett Aktiebolag är en ekonomisk förening en separat juridisk enhet som kan ingå i avtal.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här