Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Deklaration

Deklaration är en handling som en gång per år ska skickas in till Skatteverket och gäller både för företag och privatpersoner. Syftet med deklarationen är att visa för Skatteverket hur mycket som intjänats under året så att Skatteverket kan avgöra hur stor skatten blir.

Då man som löntagare betalar in en preliminärskatt varje månad direkt när lönen inkommit kan du få tillbaka pengar från Skatteverket om de räknat ut att du betalat för mycket i skatt. I deklarationen avgörs din slutliga skatt som jämförs med den skatt som redan betalats in – skillnaden betalas tillbaka/ betalas in.

Deklarationen innehåller redan de uppgifter Skatteverket har om dig som du i sin tur behöver stämma av för att avgöra korrektheten. Deklarationen kommer som en blankett till folkbokföringsadressen men på senare år gör allt fler sin deklaration digitalt via Skatteverkets hemsida. Vanligtvis ska deklarationen fyllas i och skickas in fysiskt eller digitalt till Skatteverket i början på maj.
Deklaration för företag
Även företag behöver likt privatpersoner deklarera. Datumet för detta beror på vilken typ av företag det handlar om, en enskild firma ska deklarera samtidigt som privatpersoner då de inte räknas som en separat juridisk enhet. Dessa deklarationer kallas för Inkomstdeklaration 1. Aktiebolag samt ekonomiska föreningar deklarerar i sin tur en Inkomstdeklaration 2 årligen vilket är en separat deklaration. Stiftelser och ekonomiska föreningar ska fylla i Inkomstdeklaration 3 och handelsbolag Inkomstdeklaration 4.
Möjliga avdrag
En viktig del för företagare och privatpersoner är att ta reda på vilka avdrag du kan göra och därmed minska den skatt du behöver betala. För företag kan man, med vissa undantag, göra avdrag för kostnader som har med företaget att göra. Det är emellertid viktigt att kolla upp exakt vad du kan och inte kan göra avdrag för. Som privatperson kan du exempelvis göra avdrag för dubbel bostad.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här