Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Debet och Kredit

 

Debet och kredit är två grundläggande termer inom bokföring. Varje affärshändelse som sker för ett företag ska bokföras mot dessa två enligt principen om dubbel bokföring. Debet kan ses som plus-sidan och betyder att det aktuella kontot som man bokför mot ökar i värde – man tillför resurser. Den andra sidan, kredit eller minus-sidan, är det motsatta – alltså varifrån resurserna kommer ifrån.

Summan av debet och kredit ska alltid bli noll i varje affärshändelse. Då något tillförs verksamheten ökar debet-sidan vilket gör att kreditsidan minskar med lika mycket så att totalsumman blir 0. Om det inte blir 0 så har en felaktighet i bokföringen gjorts vilket gör att detta fungerar som en kontrollfunktion. I alla bokföringsprogram idag kommer en varning ges om summan inte blir 0.

Definition av debet och kredit

Debet kommer från Latin och betyder skyldig eller skuld. Om man debiterar något betyder det att man ökar värdet av något på det aktuella kontot. Debetsidan, den vänstra sidan eller plus-sidan i bokföringen, ökar. Man visar att man tillför resurser på ett specifik konto (mer om vad som menas med konto visas senare).

Kredit betyder ungefär “att tro på” på latin och kan närmas jämföras med engelskans Credible – alltså trovärdig. Kredit befinner sig på den högra sidan, minus-sidan, och visar varifrån resurser tas.

Systemets historia

Systemet med debet och kredit har lång historia ända tillbaka till medeltidens affärsmän som sägs ha använt debet och kredit i sin verksamhet. Den mest kända personen kopplad till systemet var munken Luca Pacioli som först nämnde systemet redan i slutet på 1400-talets Italien. Systemet har hängt med ända sedan dess i dagens bokföring vilket är ett bevis på att logiken bakom utformningen är solid. När man väl förstår logiken bakom bokföringssystemet är det enkelt att använda sig av även fast det kan ta tid att förstå sig på det.

Räkneexempel

Nedan två exempel på hur bokföring görs med debet och kredit. Företaget köper en ny dator till en mobiltelefon till värdet av 10 000 SEK och detta ska bokföras.

10 000 SEK bokförs på debetsidan på kontot för mobiltelefon, värdet på kontot 6212 ökar alltså. Pengarna tas från bankkontot 1930 som minskar med 10 000 SEK. Summan blir 0, alltså stämmer bokföringen för denna affärshändelse.

I det andra exemplet säljer företaget en produkt, låt säga skor, till en kund för ett värde av 500 SEK.

Intäkten på 500 SEK kommer från en försäljning och “minskar” värdet på försäljning med 500. Pengarna kommer in på kassa, konto 1910, och ökar värdet med 500 SEK. Summan blir återigen 0.

Ibland kan bokföringen förenklar göras på samma rad och skulle då i det andra exemplet se ut som följer:

  • 3010 Försäljning -500 SEK
  • 1910 Kassa 500 SEK

Man kan också enkelt tänka att pengar rör sig alltid mellan konton i företaget, kredit är varifrån pengarna kommer från och debet var pengarna kommer till. I det andra exemplet kommer pengarna från försäljning och kommer till kassan.

Kontering

Ett annat begrepp som ofta hörs i samband med debet och kredit är kontering. Snabbt förklarat är kontering den process att bokföra en händelse på olika konton och kostnadsställen. Kontering visar på hur en händelse påverkat företaget genom att man använder siffror för olika konton. Tex. används nummer 1930 för att benämna företagskontot och 1910 för företagets kassa för inbetalningar. I de flesta bokföringsprogram finns dessa siffror redan inlagda som du kan bokföra händelser på.

Konton och BAS-Kontoplan

Inom bokföringen finns olika konton som ligger i olika kontogrupper. Följande grupper finns tillgängliga i den moderna bokföringen:

Tillgångskonton som tex. “Kassa” ökar i debet och minskar i kredit.
Skuldkonton som exempelvis banklån ökar i kredit och minskar i debet.
Intäktskonton som exempelvis försäljning ökar i kredit och minskar i debet.
Kostnadskonton som exempelvis varuinköp ökar i debet och minskar i kredit.

De två översta, tillgångskonton och skuldkonton kan bokföras i både kredit eller debet därför att kontot kan påverkas i båda riktningarna – man kan både sätta in och ta ut pengar och därmed både minska och öka värdet på kontot.

Intäktskonton bokförs i kredit därför att intäkter i princip alltid är en ökning och det motsatta för skuldkonton – de är alltid en minskning.
BAS-Kontoplanen är en standardiserad kontoplan som kan användas för bokföring med debet och kredit – den används av majoriteten av företag idag och underlättar din bokföring avsevärt. I kontoplanen finns färdiga siffror för konton som också är gjorda för att ditt bokslut ska stämma och bli rätt vid årets slut.

Bokföringsprogram förenklar

Debet och kredit kan vara svårt att förstå till en början. Dock förenklar många bokföringsprogram avsevärt då du enkelt matar in att du tex. köpt en dator så föreslår bokföringsprogrammet ett konto att bokföra inköpet på. Du fyller sedan i summan för datorn och programmet räknas automatiskt ut moms och debiterar och krediterar åt dig.

Vanligt förekommande fel

Dubbel bokföring garanterar naturligtvis ej att man inte gör fel men dubbel bokföringen gör det enklare att upptäcka dessa fel. Systemet garanterar att logiken fungerar, alltså att en tydlig bild ges var pengar kommer ifrån och var pengarna går till.

Det vanligaste felen är att man använder sig av fel konton för att bokföra händelser eller att man helt enkelt bokför fel summa. Detta kan göra att det blir fel i momsrapporten eller i det årliga resultatet. Det är därför viktigt att noggrant bokföra mot korrekt konto. Kontoplanen visar vilka konton som finns tillgängliga och vad som ska bokföras på vilket konto.

Förenklar vid ändringar i processer

Om du byter bokföringsprogram eller bestämmer dig för att outsourca bokföringen på en extern part underlättar systemet med debet och kredit. En ny person eller en ny programvara kan enkelt föra över informationen till sin programvara och du minskar risken för felaktigheter i övergången eller att något saknas.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här