Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Clearingnummer

 

Ett clearingnummer är de inledande 4 eller 5 siffrorna på ett bankkontonummer i Sverige och används av alla svenska banker samt av Riksbanken genom deras system för betalningar – RIX. Genom att titta på dessa siffror kan man direkt avgöra till vilken bank betalning ska ske eller kommer ifrån. Sverige har ett standardiserat system där de första 4-5 siffrorna är clearingnumret och resterande siffror, vanligen mellan 10-15 siffror, är själva bankkontonumret.

Ett exempel på ett svenskt kontonummer är 6789 123 456 789 där alltså 6789 är clearingnumret (i detta fall tillhörande Handelsbanken). För att hitta vilket clearingnummer som tillhör vilken bank kan man söka på internet eller gå in på respektive banks hemsida för att ta reda på informationen.

Om du behöver göra en internationell betalning inom EU ska du inte använda dig av clearingnummer utan av något som kallas IBAN (International Bank Account Number). Varje Bank inom EU har egen kod för internationella betalningar som följs av det specifika kontonumret. Genom att logga in på bankens hemsida kan du se vilket IBAN nummer ditt konto har, i Sverige består det av 24 tecken. I andra europeiska länder kan dock numret bestå av fler eller färre antal tecken.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här