Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bruttoresultat

 

När ett företags kostnader för sålda varor dras bort från företagets försäljningsintäkter så fås företagets bruttoresultat fram. Bruttoresultat betyder ett företags intäkter från försäljning minus kostnaden för de sålda varorna, det är det första resultatet som syns i resultaträkningen. Det är främst användbart för företag som säljer fysiska varor/produkter då de har direkta tillverknings- eller inköpskostnader.

Ett exempel för ett företag som säljer skor

Ett företag säljer skor för 1 000 000 SEK under ett år
Kostnaden för inköp av skorna från tillverkaren: 700 000
Bruttoresultatet är 300 000 SEK (1 000 000 – 700 000 = 300 000 SEK)

Nettoresultat å andra sidan är de resultat ett företag har efter samtliga kostnader, även skatter. Detta är ett mer korrekt sätt att visa hur ett företag går då det visar hur mycket företaget kan ge ut i aktieutdelning eller investera i företaget. Nettoresultat benämns ofta för årets resultat.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här