Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Brutto

 

Brutto är en term som hörs ofta inom ekonomi och betyder “före avdrag”. Motsatsen till brutto är “netto” som betyder “efter avdrag”. Brutto som begrepp kommer från latinets brutus (betyder ungefär tung, dum) som sedan togs över av italienskan och omvandlades till brutto (betydelse: rå). Netto kommer också från latin och betyder “vacker eller skinande” eller “ren” på italienska.
Brutto och nettlön
Ett begrepp som ofta hörs är bruttolön vilket är den lön du får av din arbetsgivare innan skatt dras. I lönen ingår månadslönen och eventuell övertidsersättning, bonusar och sjuklön. Avdrag kan göras från bruttolönen i form av VAB, tjänstledighet och obetald semester. När skatten sedan från din bruttolön har du nettolönen, alltså de kronor och ören du får in på kontot.
Andra sammanhang
Inom handel betyder bruttovinst den vinst ett företag, som exempelvis säljer en produkt, har gjort genom att räkna ut intäkterna för en produkt minus kostnaderna för produkten. Nettovinst är den vinst som har gjorts efter alla kostnader som inte är direkt kopplade till själva produkten, låt säga kostnader för marknadsföring, transportkostnader etc.

Begreppet hörs också i sammanhang genom bland annat bruttovikt (en varas vikt inklusive förpackning) eller bruttonationalprodukt, BNP (en nations totala ekonomiska inkomster under ett år). På engelskan benämns brutto “Gross”.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här