Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Barnbidrag

Barnbidrag är det stöd som ges till föräldrar för sina barn i form av en ekonomisk ersättning. Många välfärdsstater inklusive Sverige har idag någon form av barnbidrag för att främja familjepolitik. Sverige har en renodlat rak modell där varje barn får samma summa månatligen av försäkringskassan, en modell som infördes 1948.

Det första barnbidraget betalas ut en månad efter att barnet fötts (om barnet är fött i Sverige) annars när föräldrarna flyttar till Sverige. Bidraget betalas ut varje månad till föräldrarna tills dagen barnet fyller 16 år då bidraget slutar och överförs till CSN som ger ut studiestöd, förutsatt att barnet går i skolan/gymnasiet.

Flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag
För föräldrar med mer än ett barn betalas ett flerbarnstillägg ut av Försäkringskassan. För detta krävs att du får barnbidrag eller studiebidrag för ditt första barn. Detta sker oftast automatiskt men kan i vissa fall behövas anmälas automatiskt till försäkringskassan. Barnbidraget ligger idag 2020 på 1250 SEK/månad och är skattefritt och betalas ut runt den 20:e varje månad. För dig som har ensam vårdnad om barnet delas hela summan ut till dig och för de med delad vårdnad betalas hälften ut till vardera förälder.

När barnet fyllt 16 upphör normalt sett barnbidraget. Dock finns det möjlighet att få förlängt barnbidrag i vissa fall om barnet fortfarande går i skolan eller i särskolan. Skolan eller särskolan ska rapportera detta själva till Försäkringskassan för att ett förlängt barnbidrag ska beviljas.
Barn från tidigare förhållanden
Om två föräldrar har barn från föregående förhållanden kan de räkna ihop sina barn och få ett högre flerbarnstillägg. För detta krävs emellertid att paret är gifta eller har ett eller flera gemensamma barn. Detta barnbidrag måste ansökas om på manuell väg och sker inte automatiskt. På försäkringskassans hemsida finns information om vilka blanketter och hur du går tillväga för detta.
Ensamkommande barn och barn i speciella boenden
Barn som kommer ensamma till Sverige blir till en början tilldelad av gode man som inte har rätt till barnbidrag för det mottagna barnet. Om barnet senare beviljas uppehållstillstånd däremot så ersätts den gode mannen av en särskilt förordnad person som har rätt till barnbidrag enligt normala regler för föräldrar. Barnbidrag ges ut från den månaden som den särskilt förordnade personen fick vårdnad av barnet.

Då ett barn är placerat i ett barn i “hem för vår eller boende” alternativt stödboende betalas barnbidraget ut till kommunen där det boendet ligger.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här