Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Avtal

 

Ett avtal är en överenskommelse mellan en eller flera personer och/eller parter (som tex företag). Ett skriftligt avtal benämns ofta som ett kontrakt. Avtal kan i princip innehålla vad som helst, parterna förbehåller sig att göra det/inte göra det som står i avtalet. För att ingå i avtal måste parterna ha rätten att ingå i avtal.

Avtalslagen i svensk lag behandlar detta och säger att avtal görs när ett anbud och ett accept mellan två parter görs. I avtal och framförallt i kontrakt ska det framgå hur tvister gällande avtalet ska lösas – oftast ska detta ske via domstol.

Kontraktsprincipen är ett begrepp som ofta hörs vilket innebär att ingen av parterna är bunden förrän båda eller alla parter accepterat avtalet. Löftesprincipen är en annan princip som innebär att ett givet anbud är bindande från det att mottagaren tagit del av avtalet fram tills att acceptfristen gått ut.
Olika typer av avtal

Ett konsensusavtal är ett avtal som endast är upprättat muntligen. Dessa avtal är i sak lika giltiga som andra avtal med skillnaden att det blir tydligare om avtalen som sluts är skriftliga och lättare att lösa vid eventuella tvister.

Ett formalavtal är ett avtal som kräver att vissa formaliteter ska vara med. Ett bra exempel på ett formalavtal är ett avtal med ett vittne närvarande.

Ett realavtal är ett avtal som anses bindande först när den ena parten av avtalet genomför en handling/prestation. Exempelvis när man parkerar bilen och utnyttjar en parkeringsplats tillhörande ett företag/kommunen.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här