Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Avkastning

Avkastning är ett begrepp för att mäta eller utvärdera en viss investering alternativt att jämföra olika investeringar med varandra. Som enkel tumregel bör man välja den investering som ger högst avkastning för att på så sätt kunna tjäna mest möjligt men det finns också andra parametrar som spelar in såsom risk och flexibilitet i investeringen.

Avkastning brukar ofta mätas som hur stor vinst man har uppnått över tid i förhållande till den summa man investerat. En avkastning kan vara positiv eller negativ – alltså om man har tjänat eller förlorat på sin investering. För att räkna ut avkastningen på en investering tar man nettovinsten (den summan man får ut av inventeringen) minus kostnaden för investeringen.
Relativ avkastning
Relativ avkastning används för att mäta hur bra eller dåligt en investering har gått i förhållande till en annan möjlig eller alternativ placering. Det man jämför mot kan tex. vara att sätta in pengarna på ett sparkonto eller att jämföra med ett index. Alltså skillnaden mellan din investering och en alternativ möjlig investering som inte gjordes. Exempelvis kan en investering i en aktie vara mindre bra även om värdet stiger. Detta beroende på att index och börsen i helhet steg betydligt mer än värdet på den specifika aktien.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här