Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Arbetsgivaravgift

 

Arbetsgivaravgift är en avgift som arbetsgivare betalar för sina anställda till staten. Summan är baserad på den lön som den anställde har. Arbetsgivaravgiften är uppdelad i olika delar där varje del utgör en specifik avgift till staten i form av sjukförsäkringsavgifter (tex. en viss del till ålderspensionsavgift en annan del till arbetsskadeavgift). Summan betalas dock som ett totalbelopp från arbetsgivaren till skatteverket och som anställd ser du oftast inte denna summa.

Ofta blandas begreppen skatt, arbetsgivaravgift och egenavgift ihop. Arbetsgivaravgifter kan i praktiken betraktas som en skatt då de är obligatoriska och redovisas som en indirekt skatt i statsbudgeten samt att det inte finns en stark koppling till socialförsäkringen.

Procentsatsen på arbetsgivaravgiften är samma i hela Sverige och påverkas alltså endast av lönens storlek. Däremot finns speciella regler för mindre företagare med lägre arbetsgivaravgifter när de anställer unga eller äldre under en viss tidsperiod. Mer utförlig information om detta finns på skatteverkets hemsida.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här