Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Alternativkostnad

 

En alternativkostnad är en beräkning av vad någonting potentiellt skulle kosta för företaget om de bestämmer sig för ett alternativ eller val gentemot ett annat. Kostnaden är fiktiv, dvs. det är bara en beräkning för en potentiell kostnad/intäkt längre fram i tiden. Begreppet alternativkostnad brukar användas i samband med olika strategier och val som företag behöver ta eller göra.

Ett exempel på en alternativkostnad för företag kan vara om företaget står och väger mellan två investeringsalternativ – tex. att placera pengar i en obligation med en fast ränta eller att göra en större investering. I detta fall, om företaget gör investeringen, är alternativkostnaden den ränta som skulle fås om företaget placerar pengar i obligationer.

Men alternativkostnad kan också användas för privatpersoner vid olika val man tar som berör en privatekonomi. Tex om man funderar på att sluta jobba och starta eget, då skulle ens lön som man tvingas avstå när man startar sitt egna företag vara alternativkostnaden. Alternativkostnaden är alltså ett sätt för privatpersoner att planera och beräkna vad en viss handling skulle kosta.

Alternativkostnad kan också användas i situationer som inte har med ekonomi att göra. Om man börjar jobba kvällstid är alternativkostnaden att det ges mindre tid att spendera med familjen.
En alternativkostnadsberäkning

Ett företag som verkar inom tillverkningsindustrin behöver ofta göra en alternativkostnadsberäkning för att fatta rätt beslut och se vilket alternativ som är mest lönsamt. Detta görs genom att räkna ut kostnader och möjligheter för förbrukningar, personalkostnader, material, löner, försäkringar etc. som det kostar att producera en vara och sedan välja bort det kostnad som utgörs av alternativkostnaden, alltså det sämre alternativet.

Behöver ditt företag ta ett företagslån lån från en bank är att räkna ut och presentera alternativkostnader ett bra sätt att visa för banken varför du behöver lånet och vad kostnaden skulle bli om du inte får lånet beviljat.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här