Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Aktiebolag

 

Ett aktiebolag är en affärsenhet bestående av aktier som i sin tur kan ägas av privatpersoner eller företag. Varje aktieägare äger en del i företaget vilket bevisas av ett ägarintyg (även kallat en aktie). En aktieägare kan överföra alla eller en del av sina aktier till andra utan att det påverkar bolagets fortsatta existens. Aktiebolaget är en den vanligare ägarformen i Sverige och bland större företag är Aktiebolag nästan uteslutande dominerande. Förkortningen på Aktiebolag, AB, läses ofta efter namnet på företaget. Varje svenskt aktiebolag får ett organisationsnummer tilldelat sig vid registrering.
Kännetecken hos ett aktiebolag
Ett aktiebolag är en konstgjord juridisk person, en s.k. juridisk enhet, som har skapats av en eller flera ägare. Precis som hos en fysisk person kan ett aktiebolag göra vissa saker i sitt namn som tex. att ingå i avtal, låna eller låna ut pengar eller gå till domstol. Ett aktiebolag har också beviljats ​​vissa rättigheter enligt lagen som den har genom sin styrelse. Styrelsen väljs av ägarna och måste godkänna de handlingar som utförs i företagets namn.

I ett aktiebolag är, till skillnad från en enskild firma, bolagets och dess ägares egendomar separata. När ett aktiebolag bildats har det sin egen juridiska identitet. En ägare av företaget är inte personligt ansvarig för företaget och på samma sätt kommer företaget inte att vara beroende av någon av sina medlemmar för någon affärsverksamhet. Ett aktiebolag har ett begränsat ansvar vilket är en av de viktigaste skillnaderna mellan ett aktiebolag och en enskild firma. En medlems personliga tillgångar kan inte likvideras för att återbetala ett företags skulder – de är separerade.

För att ett företag ska godkännas som en separat juridisk enhet och för att det ska bli till måste det registreras hos berörda myndigheter. Att inte registrera ett aktiebolag är ej tillåtet enligt lag.

Ett aktiebolag bildas och uppstår på konstgjort väg från lagen vilket betyder att det enda sättet att avsluta bolaget är på juridisk väg alltså att sätta det i konkurs via myndigheter. Ett företags livslängd är inte heller relaterat till ägarnas/medlemmarnas livslängd. Medlemmar eller aktieägare i ett företag som går bort påverkar inte företagets “liv” då det är en separat enhet.

I ett aktiebolag kan ägare överföra ägandeskap av aktier. Ägandet delas upp i överlåtbara enheter kända som aktier. När det gäller ett offentligt bolag kan aktierna överföras fritt, det finns i princip inga begränsningar kring detta. I ett offentligt företag finns det däremot vissa begränsningar, men överföringar av aktie är fortfarande inte förbjudet.
Att bilda ett aktiebolag
För att starta ett aktiebolag krävs det enligt svensk lag ett kapital på 50 000 SEK som måste investeras i företaget med det för publika företag är 500 000 SEK. Insatsen som skjuts in kan användas för att investera i företaget och köpa tillgångar men insatsen tillhör företaget som juridisk enhet och inte dig som person. Ett aktiebolag kan ägas av en eller flera personer men också av andra juridiska personer – som tex. av annat företag.

Att registrera ett aktiebolag är idag tack vare internet relativt enkelt jämfört med hur det var tidigare. I Sverige kan görs det enklast på verksamt.se som är en tjänst som drivs av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket tillsammans där du genom att logga in på Bank-ID kan genomföra registreringen.
Aktiebolagets fördelar

Det finns både fördelar och nackdelar med ett aktiebolag jämfört med andra ägandeformer. Innan du byter bolagsform eller registrerar ett nytt företag är det bra att vara medveten om dessa.

En stor fördel är att det är enkelt att kunna skilja på din privata ekonomi och företagets ekonomi då de inte är beroende av varandra på samma sätt som i en enskild firma. Går företaget i konkurs är du som privatperson inte skyldig att betala eventuella skulder i företags räkning, även om du är ägare. Att ha ett aktiebolag ger också ett seriösare intryck för kunder och partners vilken ofta leder till ökad försäljning/lättare att få lån hos bank etc.

Har du ett aktiebolag kan du också dra nytta av fler avdrag och minskade utgifter inom vissa områden. Bland annat då du har personal som blir sjuk slipper du personligt vara ansvarig för detta samt att du får tillgång till vissa förmåner för de anställda som tex. friskvårdsbidrag.

Har du ett aktiebolag är det mycket enklare att överlåta eller sälja firman om det blir aktuellt än om du skulle ha en enskild firma. Ägarformen aktiebolag är mer anpassad juridiskt till att ha flera ägare och/eller hantera byten av ägaren just för att ägandet i företaget är i form av aktier.

Även om du som ägare inte vill sälja ditt aktiebolag kan du ta in nya ägare som kan äga mindre eller större delen av företaget genom att överlåta aktier och få in mer ekonomiska medel. Är aktiebolaget ett börsnoterat offentligt företag kan också privatpersoner handla i företaget. En aktiekurs kan stiga och minska i värde, vilket gör att du kan sälja aktier till ett högre pris än vad du köpte dem för. Då omvandlar du ägande i form av aktier till kontanter.
Aktiebolagets nackdelar
För större bolag är det krav på att ha en revisor som kontrollerar verksamheten. Dock har reglerna för detta ändrats något på senare tid för vad som klassas som ett större bolag. Har företaget mer än 3 miljoner i årlig nettoomsättning, minst 1,5 miljoner i balansomslutning och tre eller fler anställda är det krav på att ha revisor.

Ersättningen från Försäkringskassan riskerar att bli väsentligt lägre om du skulle drabbas av sjukdom. Äger du ett aktiebolag klassas som du som anställd vilket leder till betydligt lägre ersättning än om du skulle ha en enskild firma. Den sjukpenninggrundande summan baseras på den lön du haft vilken kan vara låg om ditt företag haft ett mindre lyckat år.

Att starta ett aktiebolag kräver en ekonomisk insats på 50 000 SEK som en ägare måste skjuta in på något sätt. En ekonomisk insats krävs däremot inte för att starta en enskild firma. Dessa 50 000 tillhör företaget och kan inte återfås om företaget skulle gå i konkurs.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här