Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Aktie

 

En aktie är ett värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag, varje aktie utgör en andel. Företag består av olika antal aktier och gå upp och ner i värde. För företaget är en emission av aktier ett sätt att samla in pengar för att växa och investera i sin egen verksamhet. För en investerare är aktier ett sätt att få sina besparingar att växa. När du äger aktier i ett företag kallas du för aktieägare eftersom du äger en del i företaget.

Offentliga företag säljer aktier på en börs. I Sverige kallas den enkelt för Stockholmsbörsen men de flesta större städer har en börs där den kanske mest kända är Nasdaq i New York, USA. Investerare kan köpa och sälja aktier med varandra genom aktiemäklare på dessa börser. Börserna följer utbud och efterfrågan på varje företags aktie vilket direkt påverkar aktiens pris som konstant ändras. När en köpares och säljares bud stämmer överens genomförs en transaktion.

Det finns olika typer av aktier för samma företag, ofta finns sk. A- B- och C-aktier tillgängliga. Olika aktietyper ger olika rättigheter i form av rösträtt på bolagsstämmor etc. De senare två, B och C, är den vanligaste typen som handlar av privatpersoner.
Aktiekursen ändras
Då kursen på en aktie ständigt ändras kan en investerare vinna eller förlora pengar på sin investering. Mindre och nya företag framförallt, kan ha aktier som stiger eller sjunker mycket snabbt i värde. Det är därför rekommenderat att sprida sina risker och äga aktier i flera olika bolag och inte lägga alla ägg i samma korg. Det går också att tjäna pengar på aktieutdelning vilket är när företaget delar ut pengar till samtliga ägare. Storleken på aktieutdelningen varierar och bestäms oftast av företagets styrelse.

De senaste 100 åren har den globala aktiemarknaden haft en genomsnittlig årlig uppgång på runt 10%. Begreppet ”genomsnittligt” är viktigt att betona då aktiemarknaden gått kraftigt framåt vissa år och bakåt andra. Du kan köpa enskilda aktier via en mäklare vilket idag nästan uteslutande görs online. Processen att öppna ett aktiekonto liknar hur ett bankkonto öppnas. Mäklaren tar oftast en provision vid varje genomfört transaktion, sk. courtage.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här