Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Affärshändelse

 

Definitionen av en affärshändelse är en transaktion som sker i ett företag som påverkar företags bokföring, det blir en s.k. verifikation. Exempel på en affärshändelse är en försäljning av en vara/en tjänst, inköp av en maskin som behövs för tillverkning av en produkt eller kostnaden för annonsering. Det kan också vara in- eller utbetalning av ekonomiska medel från eller till företaget.

Alla affärshändelser i ett företag ska registreras i bokföring och ligger till grund för bland annat deklarationen. Därför behöver varje affärshändelse ett underlag som tex. kvitto eller faktura för händelsen. Själva underlaget kallas för en verifikation och kan ses som ett bevis på att händelsen verkligen har ägt rum.

En affärshändelse påverkar företagets ekonomi. Alltså är inte en order eller en beställning en affärshändelse, utan endast själva betalningen för ordern. En ideell föreningar som inte bedriver någon näringsverksamhet har också affärshändelser. I deras fall är exempel på affärshändelser inbetalningar av medlemsavgifter och hyra för en lokal.

Affärshändelser ska bokföras i den ordning som de skett utefter tidpunkt. I de flesta bokföringsprogram behöver du ange tidpunkt för själva affärshändelsen vilket underlättar för dig som gör bokföringen. Inför bosklut är det viktigt att kontrollera alla affärshändelser för att se till att de stämmer.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här