Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

 

Konkursförvaltare

 

Vad innebär det för ett företag att gå i konkurs? Och varför behövs det en konkursförvaltare? De frågorna ska vi svara på här. När en så kallad gäldenär (någon som är skyldig någon annan pengar) inte kan betala skulderna är det möjligt att försätta bolaget i fråga i konkurs. Den som lånat ut pengar och inte kan få tillbaka dem kallas i det här sammanhanget för borgenär. Tingsrätten avgör om ett företag ska sättas i konkurs eller inte.

Vad är en konkursförvaltare?

I samband med det utser de också en så kallad konkursförvaltare. Konkursförvaltarens uppdrag är att samla ihop företagets alla tillgångar. Steg ett är sedan att betala konkursförvaltaren för det arbete han eller hon utför och sedan går de pengar som eventuellt finns kvar till att betala tillbaka de pengar som gäldenären är skyldig borgenären. Företag som inte kan rekonstrueras går i konkurs. Det är alltså en sista utväg för företag som inte har något annat alternativ.

Följande steg går konkursförvaltaren igenom

Ett företag som inte har tillräckligt med tillgångar för att betala sina skulder och som tingsrätten bedömer inte kommer kunna ändra på sin situation inom en snar framtid går i konkurs.

Konkursförvaltaren räknar då ihop tillgångarna, vilka sammantaget kallas för konkursboet. Det som ingår där är allt av värde i bolaget. Det kan handla om fordon, varulager eller annat. Konkursboet räknas i sig som en enskild och separat juridisk person. Gäldenären förlorar därmed makten över sina tidigare tillgångar.

Konkursförvaltarens första uppgift är alltså att undersöka nuläget. Han eller hon behöver se efter vilka tillgångar som finns i bolaget och undersöka vad dessa är värda. Det vanligaste är att en jurist fungerar som konkursförvaltare, men det finns även situationer då ekonomer får den här typen av uppdrag. Konkursförvaltaren ska omvandla tillgångarna eller fordringarna som finns i bolaget för att borgenären ska få tillbaka sina pengar. Målet är att borgenären ska få tillbaka alla sina pengar, men i vissa fall är det omöjligt.

Vilken funktion fyller konkursförvaltaren?

Konkursförvaltaren är en opartisk part som ser till att uppdelningen av pengarna i företaget blir så rättvis som möjligt. Det kan nämligen finnas fler än en borgenär och då är det viktigt att alla dessa behandlas likvärdigt. Konkursförvaltaren ska skapa en prioriteringslista över vilka borgenärer som finns och vilka som ska ha betalt först. Det finns lagar och regler som reglerar hur konkursförvaltaren kan se till att rätt borgenär får ta del av tillgångarna i rätt ordning.

Direkt efter att konkursen är fulländad av konkursförvaltaren upphör företaget att existera. Om det rör sig om ett aktiebolag så avslutas företaget med en slutdelning, där tanken är att aktieägarna ska få tillbaka så mycket som möjligt av sitt kapital. Aktieägarna är de som har finansierat verksamhet – oavsett om de varit aktiva i de strategiska besluten eller ej. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att ett företag ska försättas i konkurs. När bolaget väl upphört att existera kan det inte längre krävas på betalning. 

Att arbeta som konkursförvaltare

En konkursförvaltare behöver ha goda kunskaper inom såväl juridik som ekonomi. Att arbeta som konkursförvaltare innebär att ha mycket kontakter med myndigheter, banker, försäkringsbolag och företagskunder. Den som vill få ett uppdrag som konkursförvaltare i Sverige behöver ha en bakgrund som jurist.

En vanlig lösning som konkursförvaltare söker är att hitta någon som vill driva företaget vidare. Det är konkursförvaltaren som tar beslut om det kommer att bli en fortsatt verksamhet för företaget eller om det läggs ner. Dessutom har konkursförvaltaren möjlighet att ansöka om en rekonstruktion av företaget.

Kronofogdemyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet för konkursförvaltare. Myndigheten handlägger dock inga enskilda konkurser. Istället bevakar Kronofogdemyndigheten konkursförvaltarens arbete så att det kan utföras kostnadseffektivt och snabbt.

Ett aktiebolag kan lämna in en ansökan om att försätta bolaget i konkurs. Det kan exempelvis ske när styrelsen inser att det egna kapitalet inte kommer att räcka till för att betala de löpande kostnaderna inom ramen för verksamheten. Saken blir inte bättre om man ser att man på sikt kommer att få svårt att få ekvationen att gå ihop. 

Exempel på arbetsuppgifter för en konkursförvaltare

Konkursförvaltaren redovisar det arbete som denne utfört för Tingsrätten. Först därefter så är konkursen ett faktum och fallet kan avslutas. Det kan låta relativt okomplicerat att arbeta som konkursförvaltare. Men faktum är att arbetet kräver både tid och noggrannhet. Några exempel på arbetsuppgifter för en konkursförvaltare är följande:

  • Upprätta en förteckning över företaget tillgångar och skulder
  • Utföra en genomgång av företagets räkenskaper (i nära anslutning till konkursansökan)
  • Undersöka om det finns andra alternativ än en konkurs
  • Undersöka om företaget går att sälja
  • Undersöka möjligheterna till företagsrekonstruktion

Det är inte helt ovanligt att exempelvis en konkurrent kan vara intresserad av att köpa bolaget och driva det vidare i egen regi.

Om det saknas tillgångar så kan Tingsrätten besluta om avskrivning eller utdelning. Det innebär i praktiken att bolaget upplöses. Det förekommer även att dolda tillgångar hittas efter först efter en längre tid efter att förvaltaren gjort sin första insats. Då kallas konkursförvaltaren in igen och få göra om sitt arbete, och denna gång ta med även de nya uppgifter som framkommit. Ett annat lite ovanligt scenario är att konkursförvaltaren upptäcker att det finns mer tillgångar än skulder i företaget. Även i dessa fall avvecklas företaget – trots överskottet.

Att utbilda sig till konkursförvaltare

Som vi har sett är det ett komplicerat och krävande yrke att arbeta som konkursförvaltare. Det finns en rad olika kurser och utbildningar inom området. Men i grunden är det nödvändigt att vara utbildad jurist. Det är dessutom viktigt att vara kunnig inom ekonomiområdet, gärna med några års erfarenhet av arbete med företagsekonomi.

För den som vill arbeta som konkursförvaltare väntar ett spännande och omväxlande yrke som kan upplevas väldigt meningsfullt. Det handlar trots allt om att hjälpa människor som hamnat i en oönskad situation trots att de kanske gjort allt vad som står i deras makt för att inte hamna där. Att arbeta som konkursförvaltare innebär att utföra ett opartiskt och objektivt arbete. Det handlar om att rättvisan behöver gå först och då krävs både noggrannhet och skärpa.

Konkursförvaltare i Malmö

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Stockholm

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Göteborg

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Helsingborg

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Västerås

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Uppsala

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Örebro

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i Kalmar

hitta en lokal konkursförvaltare

Konkursförvaltare i     Växjö

hitta en lokal konkursförvaltare

 

Hittade du inte det område du letade efter? – Vi har experter över hela landet, skriv ditt namn. 👇

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐