Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bolagsbildning

 

Hur går det till att bilda ett aktiebolag? Det ska vi titta lite närmare på här. Det första som behöver ske är att stiftarna upprättar en så kallad stiftelseurkund som innehåller ett förslag till bolagsordning. En eller flera av stiftarna behöver sedan teckna sig för samtliga aktier i bolaget. Ett aktiekapital ska sedan betalas in på ett särskilt bankkonto som tillhör bolaget.

När aktiekapitalet väl är överfört är det möjligt att registrera bolaget hos Bolagsverket. I och med den registreringen blir bolaget en juridisk person, vilket innebär ett begränsat ansvar för aktieägarna.

Olika sätt att bilda bolag

Det finns ett antal olika formregler när det gäller bildandet. Dessa återfinns i andra kapitlet i aktiebolagslagen. Det är dock ovanligt att ett aktiebolag i praktiken bildas på precis det sätt som lagen anger. Oftast köper den som vill ha ett aktiebolag ett så kallat lagerbolag eller hyllbolag från en bolagsbildare, betalar 100 000 kronor i aktiekapital plus hanteringskostnader och därmed får ägarna direkt tillgång till ett nytt bolag.

Genom att köpa ett lagerbolag kan aktieägarna slippa undan den krångliga processen som det innebär att registrera bolaget hos Bolagsverket. Därmed sparar aktieägarna både tid och pengar. Det är viktigt att de som köper ett lagerbolag ser till att bolaget inte har använts till något som kan medföra ett ansvar – exempelvis miljöbrott, avtalsförpliktelser eller oreglerade skatter.

Oftast är det inget problem så länge bolaget köps från en bolagsbildare, men sker köpet från någon annan måste en undersökning göras i förväg alternativt en garanti utfärdas av säljaren.

Att köpa ett lagerbolag är alltså ett snabbt sätt att omgående få tillgång till ett bolag och dess organisationsnummer. Till skillnad från en så kallad nybildning då organisationsnumret tilldelas först efter registreringen hos Bolagsverket. Handläggningstiden för nybildning brukar vara cirka 2 till 4 veckor.

Kostnader förknippade med att bilda bolag

Ett aktiebolag kan ha en eller flera ägare som kan vara fysiska eller juridiska. Ägarna har inte personligt ansvar för aktiebolagets ekonomiska situation. Den enda ekonomiska risk ägarna tar är det insatta kapitalet (aktiekapitalet), vilket ska uppgå till minst 25 000 kr. Namnskyddet när det gäller bolagsnamn är rikstäckande.

Det finns ett antal kostnader som följer med att bilda ett aktiebolag och dessa är inte avdragsgilla, dessa är:

  • diverse registreringsavgifter
  • eventuella annonskostnader
  • arvode till den som genomför bolagsbildningen

Registreringskostnader för att bilda ett bolag är alltså inte avdragsgilla, utan räknas som kostnader för att förvärva en verksamhet. Samma sak gäller för arvode till bolagsbildare. Några exempel på sådana kan vara advokater, revisorer eller liknande. Registreringsavgifter när det gäller att ändra företagets namn eller styrelse är dock avdragsgilla – dessa räknas nämligen som kostnader för att bedriva företagets verksamhet. 

 

När det gäller utgifter innan verksamheten har dragit igång så kan dessa vara möjliga att dra av, under vissa förutsättningar. Det gäller exempelvis inköp under startåret och året före, till exempel inköp av kontorsmaterial. Du får inte ha dragit av utgiften tidigare i någon annan verksamhet. Det ska dessutom vara en sådan utgift som du skulle få dra av direkt vid köpet. Det får inte avse inventarier som du i samband med uppstart av verksamheten tagit in till ett beräknat anskaffningsvärde.

Så ser processen ut att starta ett aktiebolag

Steg ett är som vi nämnt att starta och upprätta stiftelseurkund samt bolagsordning. Stiftelseurkunden ska till exempel anvisa hur mycket som ska betalas för varje aktie, där ska också finnas uppgift om funktionärer i aktiebolaget. I bolagsordningen ska det bland annat anges uppgifter om vilket namn företaget ska ha och vilken verksamhet som ska bedrivas. Den som startar ett aktiebolag kallas för stiftare.

Teckna och betala aktier

Nästa steg är som vi också nämnt att teckna och betala aktier. Antalet aktier du ska teckna anges i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier behöver skriva under aktieteckningen, men det är inte något krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget. Aktierna betalas genom att betala in pengar på ett särskilt konto. Det krävs idag minst 25 000 kr i aktiekapital för ett privat aktiebolag, medan ett publikt kräver minst 500 000 kr.

Banken ordnar banktjänster

Efter att det är gjort kommer banken ordna bankintyg och annat som du behöver. Banken ordnar med alla de banktjänster som du behöver, dessutom tar de fram ett bankintyg som ska skickas till Bolagsverket. Intyget visar att aktiekapitalet är insatt. På Verksamt.se finns information och e-tjänster för att starta ett aktiebolag. Även banken kan använda några av de e-tjänster som finns där.

Anmäl bolaget till Bolagsverket

När väl alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är bolaget rent formellt bildat. Då är det dags att anmäla bolaget till Bolagsverket. Detta ska ske senast sex månader efter att stiftelseurkunden är upprättad. Bolagsverket tar då ett beslut om registrering av företaget och ett organisationsnummer tilldelas företaget. När det är klart blir företaget en juridisk person och då kan verksamheten startas upp. Ett registrerat aktiebolag måste dessutom anmäla verkligen huvudman till Bolagsverket. Det ska ske inom fyra veckor efter att registreringen är gjord.

Beställ inte trycksaker förrän registreringen av företagsnamnet är klart

Det är viktigt att komma ihåg att inte beställa trycksaker eller liknande innan registreringen av namnet är klart. Om namnet inte blir godkänt kan det vara pengar i sjön. Detsamma gäller för ett eventuellt domännamn får företagets hemsida. Se till att beställa det så snart företagsnamnet är registrerat hos Bolagsverket.

Starta aktiebolag eller enskild firma?

Att starta ett aktiebolag kan verka krångligt, men det är lättare idag än någonsin. Mycket tack vare de e-tjänster som finns på verksamt.se. För den som föredrar en enklare procedur kan det vara lämpligt att börja med att starta en enskild firma. Då krävs inget aktiekapital överhuvudtaget och processen är betydligt enklare. Dessutom är bokföring och redovisning något enklare för en enskild firma jämfört med aktiebolag.

Den som startar en enskild firma kan välja att ombilda verksamheten till ett aktiebolag så småningom när han eller hon känner sig mogen för det. Det kan finnas skattemässiga fördelar med att driva ett aktiebolag snarare än en enskild firma, åtminstone om omsättning och vinst är uppe på en relativt hög nivå.

Bolagsrådgivare i Malmö

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Stockholm

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Göteborg

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Helsingborg

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Västerås

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Uppsala

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Örebro

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i Kalmar

hitta en lokal bolagsrådgivare

Bolagsrådgivare i     Växjö

hitta en lokal bolagsrådgivare

 

Hittade du inte det område du letade efter? – Vi har experter över hela landet, skriv ditt namn. 👇

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐